Visie op recruitment

De moderne recruitment professional verbindt opdrachtgevers aan kennis. Kennis aan mensen. Mensen aan mensen. Verbinden om te versnellen, verbeteren en te groeien. Dat gaat over veel meer dan matchen van vraag en aanbod. Echte recruiters kennen de inhoud van het vakgebied waarin ze actief zijn.

Kandidaten, professionals willen zich echt begrepen voelen, zowel inhoudelijk en als mens. Pas dan ontstaat de bereidheid om te delen, wensen kenbaar te maken en eventueel in beweging te komen. Echte recruiters begrijpen dat.

Visie op recruitment

Visie op Financial Analytics & Control

Moderne bedrijven en organisaties kunnen alleen dan overleven als financiële data op orde is, beschikbaar is en bruikbaar is. Zo simpel is het. Organisaties zullen sneller veranderingen moeten adopteren, inzicht in data en beheersing van cijfers zijn hierin cruciaal.

Organisaties kunnen hiervan profiteren als de mensen en teams over de juiste kwalificaties en competenties beschikken. Dat vereist een herijking van de financiële functie op alle niveaus binnen de organisatie. Maar, juist in een wereld van digitalisering en robotisering draait alles om mensen.