Deze vacature is helaas vervuld.

 • Den Haag
 • 40 uren per week
 • Wetenschap & Educatie

Ben jij een verbindende en doortastende persoonlijkheid met natuurlijk gezag? Daarbij weet je rust en relativeringsvermogen te behouden. Je geeft ruimte, neemt verantwoordelijkheid en bent iemand die het professioneel samenspel binnen de organisatie optimaliseert. Je schakelt makkelijk tussen strategische vraagstukken en operationele problemen en je bent in staat om tot oplossingen te komen. Je kunt snel acclimatiseren en je weet anderen positief te stimuleren in hun werk en ontwikkeling. Lees dan snel verder en solliciteer!

Over de functie

Het hoofd van de afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de financiële strategie, de begroting en de jaarrekening. Verantwoordelijkheid voor de planning- en control cyclus, de managementrapportages en advies over knelpunten en prognoses horen daarbij. In lijn met de strategie lever je bovendien een belangrijke bijdrage aan de adequate inrichting en werking van de primaire processen.
Als hoofd Financiën heb je ook een verantwoordelijkheid op concernniveau van deze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de consolidatie van de jaarrekeningen, risicomanagement en tax en treasury.
Als leidinggevende van de afdeling Financiën ligt de focus vooral op het behouden van gedreven en enthousiaste medewerkers en de ontwikkeling van de expertise binnen de diverse teams. Bij de afdeling Financiën werken ongeveer 60 collega’s in de teams Business & Project Control, Concern Control, Proces & Kwaliteit, Informatie & Innovatie en de Financiële Administratie. Je bent zelf direct leidinggevende van de medewerkers in het team Concern Control. De andere teams hebben een teamleider.
Je bent met je financiële en fiscale expertise en brede organisatiekennis een belangrijke sparringpartner en adviseur voor de directeur Bedrijfsvoering en Financiën en de portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën in de Raad van Bestuur. Het hoofd Financiën legt verantwoording af aan directeur Bedrijfsvoering en Financiën.
Je bent lid van het MT van de directie Bedrijfsvoering en draagt in die hoedanigheid samen met de hoofden P&O, I&A, Communicatie, Juridische Zaken en Facilitair Beheer & Inkoop bij aan geïntegreerde ondersteuning en advisering vanuit de directie Bedrijfsvoering aan de domeinen.
Je onderhoudt verder contacten met de domeindirecteuren, het hoofd Financiën van de andere entiteit en de interne audit. Je vertegenwoordigt de organisatie in extern overleg ten aanzien van strategische en tactische financiële vraagstukken. In die hoedanigheid heb je contact met OCW, EZK, RVO, ZonMw, de externe accountant en de auditcommissie van de Raad van Toezicht.
Actuele aandachtsgebieden/lopende projecten gedurende de interim-periode:

 • Planning en control cyclus: bestuurlijke en financiële T3 rapportages 2023 , enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, T1 rapportages 2024, start begrotingscyclus 2025.

 • Project herijking intern financieel verdeelmodel: bestuurlijke besluitvorming en implementatie in Begroting 2025.

 • Visie en roadmap financieel systeem: ontwikkelen huidig financieel systeem naar webbased versie, start aanbesteding financieel systeem naar cloudversie.

 • Strategische personeelsplanning en teamontwikkeling: doorzetten van en vasthouden aan de ambities en afspraken. Ondersteunen van teamleiders bij doorontwikkeling van de teams binnen de afdeling.

 • Organisatiebreed programma CIO- Informatiemanagement: afronden programma en borging in de lijn.

Toon meerToon minder

Wat wij vragen

 • Open, coachende en transparante leiderschapsstijl.

 • Zowel teambuilder als iemand die zaken voor elkaar krijgt.

 • Inhoudelijk en conceptueel sterk, een strategische denker maar ook doener.

 • Een afgeronde wo-opleiding Accounting en/of Finance en ervaring in vergelijkbare opdrachten. Een RA- of RC-titel is een pre?.

 • Kennis van en ervaring met een planning & control cyclus en financieel bestuurlijke en beleidsmatige processen in een complexe organisatie.

Toon meerToon minder

Wat wij bieden

Bij YellowRock staat jouw carrière centraal. Alles draait om jouw vrijheid, jouw ontwikkeling en jouw succes. Je bepaalt zelf je inzet, opdracht en carrière. YellowRock faciliteert en jij kiest.

Wij geloven in jouw talent. We ondersteunen je waar nodig om het maximale in je naar boven te halen. Zo fungeren we als sparringpartner op de inhoud, bieden we coaching op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden.
Toon meerToon minder

Over het bedrijf

Wij zijn YellowRock, dé specialistische detacheringspartner in Financial Analytics en Control.

Wij helpen organisaties toekomstbestendig te worden. Innovatieve en duurzame organisaties die er toe doen in de wereld van morgen, dat is waar wij voor werken. Wij brengen deze organisaties en mensen bij elkaar. Slimme, ambitieuze financials die de wereld van morgen begrijpen. Dat zijn onze mensen.
Toon meerToon minder

Heb je vragen?

Neem dan contact op met

Sam Mokveld